HOCZITA là học gì ta?

HOCZITA là học gì ta?

Lớp học nhóm

 

Giáo viên thuyết trình về chủ đề đã chọn trong lớp học trực tuyến 45 phút. Sử dụng công cụ chat để tương tác với giáo viên. Lớp học sôi động, đông vui với bạn cùng lớp.

Bắt đầu học tiếng anh với Hoczita chưa bao giờ thú vị hơn.

Lớp 1 thầy 1 trò

 

Bạn sẽ có 25 phút giao tiếp trực tuyến 1 thầy 1 trò. Hoàn thiện kĩ năng phát âm. Thoải mái trao đổi về chủ đề và tiếp thu các nhận xét từ giáo viên.

Hãy áp dụng những kiến thức đã học và thể hiện sự tự tin của mình nhé.

Trang luyện tập

 

Ôn luyện trước và sau mỗi buổi học bất cứ lúc nào tại "Trang Luyện tập". Khám phá kiến thức mới qua video tương tác và nhiều hoạt động hữu ích được thiết kế bởi giáo viên.

Cùng học, cùng vui.