Hoczita Story

HOCZITA là học gì ta?

Chúng tôi - “Chợ” tiếng Anh trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam


Hoczita được thành lập bởi một nhóm những nhà giáo dục tâm huyết từ nhiều quốc gia Anh, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Singapore và Việt Nam.

Chúng tôi tin rằng học viên và giáo viên từ khắp mọi nơi là những người nắm giữ quyết định và tạo dựng tương lai mà họ mong muốn.

Và giáo dục là bước đầu cho hành trình đó.

Bắt đầu thôi nào!

Các bạn được thỏa mái lựa chọn

Topic Chọn bài học theo chủ đề yêu thích
Teacher Chọn giáo viên mong muốn
Time Chọn học phí phù hợp