ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG CỦA NGƯỜI HỌC

Chào mừng bạn đến Hoczita.com, trang web và dịch vụ trực tuyến của Hoczita (sau đây gọi là "Hoczita", "chúng tôi"). Trang này giải thích các điều khoản mà bạn có thể sử dụng dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, trang web, và phần mềm được cung cấp trên hoặc kết hợp với các dịch vụ (gọi chung là "Dịch vụ"). Bằng việc truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản sử dụng ("Điều khoản") và việc thu thập và sử dụng thông tin của bạn như được quy định trong Chính Sách Quyền Riêng Tư của Chúng tôi (https://www.hoczita.com/story/privacy), cho dù bạn là một người dùng đã đăng ký Dịch vụ của Chúng tôi hay chưa. Thỏa thuận này áp dụng cho tất cả khách thăm, người sử dụng, và những người khác truy cập vào các Dịch vụ ("Những người dùng" hoặc "Bạn").

1. Điều kiện chung

Dịch vụ của Chúng tôi cho phép các sinh viên/học viên (được gọi chung là "Người học") kết nối với những Người dạy độc lập Giáo viên (được gọi là "Người hướng dẫn”, và gọi chung với Người học là "Người dùng" hoặc "Bạn"), người cung cấp trực tiếp và hướng dẫn được ghi âm, dạy kèm, và các dịch vụ học tập (các "Khóa học") thông qua Dịch vụ của Chúng tôi. Các Dịch vụ bao gồm, nhưng không giới hạn ở, tạo điều kiện và lưu trữ Khóa học và các tài liệu hỗ trợ, và thu thập ý kiến phản hồi từ Người sử dụng.

Tùy từng thời điểm, Hoczita có thể cập nhật các Điều khoản để làm rõ việc áp dụng của Chúng tôi hoặc để phản ánh sự áp dụng mới hoặc thay đổi khác, chẳng hạn như khi Hoczita bổ sung các tính năng mới, và Hoczita có quyền tuỳ ý sửa đổi và / hoặc thay đổi các Điều khoản này bất kỳ thời điểm nào. Nếu Hoczita thực hiện bất kỳ thay đổi cơ bản đối với các Điều khoản này, Hoczita sẽ thông báo cho Bạn bằng cách sử dụng phương tiện dễ nhận biết như gửi email đến địa chỉ email được chỉ định trong tài khoản của Bạn hoặc bằng cách đăng một thông báo thông qua Dịch vụ của chúng tôi. Sửa đổi sẽ có hiệu lực vào ngày được đăng, trừ khi có quy định khác.

Việc Bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi sau khi thay đổi có hiệu lực sẽ có nghĩa là Bạn đã chấp nhận những thay đổi đó. Bạn nên truy cập vào các Dịch vụ một cách thường xuyên để đảm bảo Bạn đã biết được các phiên bản mới nhất của các Điều khoản, và mọi Điều khoản sửa đổi sẽ thay thế tất cả các Điều khoản trước đó.

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các dịch vụ internet, điện thoại, cước dữ liệu và / hoặc lệ phí và các chi phí khác liên quan đến truy cập và sử dụng các Dịch vụ của bạn, cũng như để đạt được và duy trì tất cả các phần cứng máy tính và các thiết bị điện tử di động cần thiết cho việc truy cập và sử dụng đó.

Nếu Bạn lựa chọn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi liên quan đến việc thanh toán một khoản phí, và sau đó Bạn đồng ý trả tiền, Bạn sẽ chịu trách nhiệm thanh toán phí đó và tất cả các loại thuế liên quan đến việc truy cập hoặc sử dụng đó. Nếu Bạn cung cấp thông tin ngân hàng / ví điện tử / thẻ tín dụng để thanh toán các khoản phí như vậy, Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng Bạn được phép cung cấp thông tin như vậy và ủy quyền cho Hoczita tính phí đối với phương thức thanh toán theo sự lựa chọn của Bạn trên cơ sở thanh toán một lần hoặc trả phí theo định ký khi đến hạn.

Tất cả việc sử dụng, truy cập của Bạn và các hoạt động khác liên quan đến các Dịch vụ phải tuân thủ tất cả các luật và quy định, bao gồm nhưng không giới hạn ở, pháp luật liên quan đến bản quyền và sử dụng tài sản trí tuệ khác, quyền riêng tư và bí mật cá nhân. Hơn nữa, việc truy cập vào Dịch vụ của Chúng tôi từ vùng lãnh thổ nơi mà nội dung của Dịch vụ là bất hợp pháp sẽ bị cấm. Những người truy cập hoặc sử dụng các Dịch vụ từ các địa điểm bên ngoài lãnh thổ Vietnam làm như vậy chỉ theo sự lựa chọn của mình và sẽ chịu trách nhiệm tuân thủ tất cả các quy tắc địa phương bao gồm, nhưng không giới hạn ở, quy tắc về internet, dữ liệu, e-mail, hoặc riêng tư. Bạn phải đồng ý tuân theo tất cả các quy tắc địa phương về hành vi trực tuyến và nội dung được chấp nhận.

2. Từ chối trách nhiệm chung

Các Dịch vụ chỉ là một thị trường giao dịch cho Người dạy và Người học. Hoczita không thuê hoặc tuyển dụng Người dạy và Hoczita cũng không phải chịu trách nhiệm về bất kỳ sự tương tác có liên quan giữa Người dạy và Người học trong Khóa học của Người dạy thông qua các Dịch vụ. Hoczita không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tranh chấp, khiếu nại, tổn thất, thương tích, hoặc bất kỳ loại thiệt hại nào mà có thể phát sinh từ hoặc liên quan tiến hành các Người dạy hay Người học, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, bất kỳ sự phụ thuộc nào của Người học đối với bất kỳ thông tin được cung cấp bởi một Người hướng dẫn.

Hoczita không kiểm soát Nội dung Đăng (như được định nghĩa dưới đây) được đăng trên các Dịch vụ và, do đó, không đảm bảo theo bất cứ cách thức nào về độ tin cậy, tính hợp lệ, tính chính xác hoặc tính trung thực của Nội dung Đăng đó. Bạn cũng hiểu rằng khi sử dụng Dịch vụ, Hoczita có thể khiến Bạn tiếp cận với Nội dung Đăng mà có thể bị Bạn coi là xúc phạm hoặ không đứng đắn, hoặc phản đối. Hoczita không có trách nhiệm giữ cho Bạn tránh khỏi những nội dung như vậy và không chịu trách nhiệm cho việc truy cập hoặc sử dụng Nội dung Đăng của Bạn, trong phạm vi cho phép theo luật áp dụng.

Các Dịch vụ có thể cho phép cho Bạn truy cập vào các liên kết đến các nền tảng của bên thứ ba ("Nền tảng của bên thứ ba"), hoặc trực tiếp hoặc thông qua các khóa học hoặc giảng dạy. Hoczita không xác nhận bất kỳ Nền tảng của bên thứ ba và không kiểm soát chúng theo bất kỳ cách thức nào. Theo đó, Hoczita sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý liên quan đến Nền tảng của bên thứ ba. Bạn cần phải thực hiện các bước thích hợp để xác định xem việc truy cập vào một Nền tảng của bên thứ ba là có thích hợp hay không, và để bảo vệ thông tin cá nhân và quyền riêng tư của Bạn trên Nền tảng của bên thứ ba.

3. Ứng xử

Bạn chỉ có thể truy cập các Dịch vụ cho các mục đích hợp pháp. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc hiểu biết và tuân thủ mọi điều luật, quy tắc và các quy định liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của Bạn. Bạn đồng ý không sử dụng Dịch vụ hay nội dung của Công ty (như được định nghĩa dưới đây) để tuyển dụng, thu hút, hoặc liên lạc theo bất kỳ hình thức, với Người dạy hoặc người sử dụng tiềm năng nào cho việc tuyển dụng lao động hoặc ký hợp đồng cho một công việc không liên kết với Chúng tôi mà không có trước phép bằng văn bản của chúng tôi, và việc cho phsep hoàn toàn do sự xem xét của Chúng tôi. Bạn phải chịu bất kỳ và tất cả các rủi ro từ bất kỳ cuộc họp hoặc liên hệ giữa Bạn và bất kỳ Người dạy hoặc Người sử dụng khác của các Dịch vụ.

4. Nghĩa vụ cụ thể của Người dạy

Xin vui lòng xem Điều khoản Người hướng dẫn.

5. Nghĩa vụ cụ thể của Người học

Là một Người học, Bạn tuyên bố, bảo đảm và cam kết rằng:

1. Bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi các thông tin giá cả (xem phần Giá cả bên dưới) trước khi sử dụng Dịch vụ hoặc đăng ký một Khóa học.

2. Bạn đang ở độ tuổi trên 18, hoặc, nếu không, Bạn sẽ chỉ sử dụng các Dịch vụ với sự tham gia, giám sát, và chấp thuận của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Trẻ em dưới 13 tuổi có thể không đăng ký một tài khoản hoặc đăng ký hoặc mua Khóa học.

3. Bạn sẽ không đăng tải, đăng hoặc truyền bất kỳ quảng cáo không mong muốn hoặc trái phép, tài liệu quảng cáo, thư rác (junk, spam), thư dây chuyền, mô hình kim tự tháp hoặc bất kỳ hình thức quảng cáo nào khác (thương mại hay cách khác) thông qua Dịch vụ.

4. Bạn sẽ không gửi hoặc cung cấp bất kỳ thông tin không phù hợp, gây khó chịu, phân biệt chủng tộc, hận thù, phân biệt giới tính, khiêu dâm, sai, sai lệch, không chính xác, vi phạm, nội dung nói xấu hoặc thông tin bôi nhọ.

5. Hoczita bảo lưu quyền, theo sự xem xét của riêng chúng tôi, từ chối, từ chối đăng, hoặc loại bỏ bất kỳ Nội dung Người dùng của Bạn hoặc bất kỳ tài liệu mà Bạn đã đăng hoặc nộp để đăng, và hạn chế, đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập của Bạn vào Dịch vụ của Chúng tôi bất cứ lúc nào, cho bất kỳ hoặc không có lý do, có hoặc không có thông báo trước, và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

6. Đăng ký

Để sử dụng một số Dịch vụ, Bạn sẽ cần phải đăng ký và có được một tài khoản và mật khẩu. Khi Bạn đăng ký, thông tin Bạn cung cấp cho Chúng tôi trong quá trình đăng ký sẽ giúp Chúng tôi trong việc cung cấp nội dung, Dịch vụ khách hàng, quản lý mạng và các Dịch vụ khác. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản của Bạn, UserName, và mật khẩu (gọi chung là “Tài khoản của Bạn) và cho tất cả các hoạt động liên quan hoặc xảy ra dưới tài khoản của Bạn. Bạn đại diện và bảo đảm rằng thông tin tài khoản của Bạn sẽ là chính xác tại mọi thời điểm. Bạn phải thông báo cho Chúng tôi (a) ngay lập tức về bất kỳ sử dụng trái phép tài khoản của Bạn và bất kỳ vi phạm bảo mật, và (b) đảm bảo rằng Bạn thoát khỏi tài khoản của Bạn vào cuối mỗi lần sử dụng Dịch vụ. Trong phạm vi cho phép theo luật áp dụng, Hoczita không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do Bạn không tuân thủ các yêu cầu nêu trên hoặc là kết quả của việc sử dụng tài khoản của Bạn, dù có hoặc không có kiến thức của Bạn, trước khi Bạn thông báo cho Chúng tôi về truy cập trái phép vào Tài khoản của Bạn.

Bạn không thể chuyển Tài khoản của Bạn cho người khác và Bạn không thể sử dụng Tài khoản của người khác bất cứ lúc nào mà không được sự cho phép của Chủ tài khoản. Trong trường hợp Bạn đã ủy quyền hoặc đăng ký một cá nhân khác, bao gồm cả người chưa thành niên, để sử dụng tài khoản của Bạn, Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về: (i) các hành vi trực tuyến của Người học đó; (Ii) kiểm soát việc truy cập của Người học và sử dụng các Dịch vụ; và (iii) các hậu quả của bất kỳ sự lạm dụng nào.

7. Giá cả, thanh toán & Thuế

1. Giá cả.
Giá các Khóa học Hoczita được xác định phù hợp với các điều khoản quy định trong Điều khoản Người dạy và Chính sách khuyến mãi của Chúng tôi. Nếu Bạn là một Người học, Bạn đồng ý trả phí cho Khóa học mà Bạn mua, và ủy quyền cho Chúng tôi để tính phí ATM / ví điện tử / thẻ tín dụng của Bạn cho khoản phí đó.

2. Thuế.
Hoczita có thể, theo sự xem xét của mình, tăng Giá bán, khi Hoczita cho rằng thuế GTGT có thể đến hạn phải nộp và Hoczita sẽ có một trách nhiệm chiếm giữ như vậy. Bạn sẽ bồi thường và giữ cho Hoczita vô hại đối với bất kỳ và tất cả các yêu cầu của bất kỳ cơ quan thuế đối với bất kỳ khoản chưa nộp của thuế VAT, và bất kỳ khoản phạt và / hoặc lãi suất cho các khoản tiền đó.

3. Làm tròn.
Hoczita thể, theo sự xem xét của mình, làm tròn lên hoặc xuống Giá bán đến các đơn vị cơ sở chức năng gần nhất theo đồng tiền mà Giá bán được định ra (ví dụ với đồng đô la, euro gần nhất hoặc tiền được hỗ trợ khác); ví dụ, Hoczita sẽ làm tròn lên một số tiền là $ 101,50 lên 102,00 $, và $ 101,49 lên 101,00 $.

Một số loại tiền tệ được định giá theo số lượng lớn. Trong những trường hợp đó, Hoczita có thể xác định các đơn vị cơ sở chức năng, trong đó những đồng tiền có mệnh giá là 10.100 hay 1.000; các ví dụ tương ứng với các đồng tiền như vậy sẽ cho phép Hoczita làm tròn lên một số lượng 1.045 đến 1.050 và 1.044 xuống 1.040, hoặc 35.450 lên đến 35.500 và 35.449 xuống 35.400, hoặc 837.500 lên đến 838.000 và 837.499 xuống 837.000.

4. Ngoại tệ.
Mỗi chuyển đổi ngoại tệ được xử lý với tỷ lệ chuyển đổi ngoại tệ. Tỷ lệ này thường dùng để chỉ số tiền của một đồng tiền đó phải được trả tiền để mua một số tiền nhất định của tiền tệ khác tại một thời gian nhất định. Ví dụ, nếu chi phí 220 000 VND để mua 10 USD, tỷ lệ chuyển đổi tiền tệ của đồng USD sẽ là 22 000. Tỷ lệ chuyển đổi ngoại tệ sẽ thay đổi theo thời gian.

5. Hoàn lại tiền.
Nếu Bạn, là một Người học, không hài lòng với một Khóa học như vậy sau khi giao hàng và yêu cầu hoàn lại trong vòng ba (3) ngày kể từ ngày giao hàng từ Phiên học của Bạn, Hoczita sẽ cung cấp cho Bạn với một khoản hoàn lại đầy đủ số tiền Bạn đã trả. Để yêu cầu hoàn lại tiền, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua support@hoczita.com. Xin lưu ý rằng nếu Hoczita tin rằng Bạn đang lợi dụng chính sách hoàn trả của Chúng tôi, thì tùy theo sự xem xét của Chúng tôi, Hoczita có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của Bạn và từ chối hoặc hạn chế bất kỳ và tất cả sử dụng hiện tại hoặc tương lai của Dịch vụ, mà không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với Bạn.

Nếu Bạn là một Người dạy, Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Người học có quyền nhận được số tiền như đã nêu trong phần này. Xem Điều khoản Người dạy để biết thêm thông tin về hoàn lại tiền.

Nếu người học không tham dự lớp học, nó sẽ được coi như là vắng mặt và sẽ không được hoàn trả tiền. Nếu giáo viên không tham gia giảng dạy lớp, nó sẽ được coi như là vắng mặt của các giáo viên và người học sẽ được hoàn trả toàn bộ chi phí của lớp học.

8. Các nhãn hiệu
Các nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ, và biểu tượng (các "Thương hiệu") được sử dụng và hiển thị thông qua Dịch vụ của Chúng tôi hoặc bất kỳ Nội dung Công ty là Nhãn hiệu đã được đăng ký hoặc chưa đăng ký của Chúng tôi hoặc các nhà cung cấp của Chúng tôi hoặc các bên thứ ba và được bảo vệ theo luật nhãn hiệu của Vietnam và nước ngoài. Tất cả các quyền đều được bảo lưu và Bạn không thể thay đổi hoặc làm mờ nhạt các Nhãn hiệu hàng hoá, hoặc liên kết với chúng mà không cần sự chấp thuận trước của Chúng tôi.

9. Không có trách nhiệm bảo hành
CÁC DỊCH VỤ, NỘI DUNG VỀ CÔNG TY, NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐĂNG TẢI, CÁC KHÓA HỌC VÀ TÀI LIỆU KHÁC CÓ SẴN HOẶC QUA SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP "NHƯ VẬY" VÀ KHÔNG CÓ SỰ BẢO ĐẢM NÀO, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý. THEO GIỚI HẠN TỐI ĐA MÀ PHÁP LUẬT CHO PHÉP, HOCZITA VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA MÌNH, BÊN CẤP PHÉP, NHÀ CUNG CẤP, NHÀ QUẢNG CÁO, NHÀ TÀI TRỢ VÀ ĐẠI LÝ, TỪ CHỐI MỌI BẢO ĐẢM, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, BẢO ĐẢM VỀ QUYỀN SỞ HỮU, KHÔNG VI PHẠM, SỰ CHÍNH XÁC, CÓ THỂ MUA BÁN VÀ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, VÀ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO CÓ THỂ PHÁT SINH TỪ QUÁ TRÌNH GIAO DỊCH, QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG THƯƠNG MẠI. HOCZITA VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA MÌNH, BÊN CẤP PHÉP, NHÀ CUNG CẤP, NHÀ QUẢNG CÁO, NHÀ TÀI TRỢ VÀ ĐẠI LÝ KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG BẠN SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ MÀ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KHÔNG CÓ LỖI HOẶC KHÔNG AN TOÀN, RẰNG CÁC SỰ CỐ ĐÓ SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA, HOẶC RẰNG CÁC DỊCH VỤ, VIỆC ĐỆ TRÌNH, CÁC MÁY CHỦ ( S) MÀ TRÊN ĐÓ QUẢN LÝ DỊCH VỤ, HOẶC BẤT CỨ DỊCH VỤ SẴN CÓ NÀO TRÊN BẤT KỲ NỀN TẢNG CỦA BÊN THỨ BA SẼ KHÔNG BỊ NHIỄM VIRUS HAY CÁC THÀNH PHẦN GÂY HẠI KHÁC. KHÔNG CÓ Ý KIẾN, TƯ VẤN HOẶC TUYÊN BỐ CỦA HOCZITA HOẶC CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA MÌNH, BÊN CẤP PHÉP, NHÀ CUNG CẤP, NHÀ QUẢNG CÁO, NHÀ TÀI TRỢ, ĐẠI LÝ, THÀNH VIÊN KHÁCH, DÙ THỰC HIỆN QUA VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ, HOẶC TRÊN NỀN CỦA BẤT KỲ BÊN THỨ BA HOẶC HÌNH THỨC KHÁC, SẼ TẠO RA BẤT KỲ SỰ BẢO ĐẢM NÀO. VIỆC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở BẤT KỲ DỊCH VỤ CUNG CẤP TRÊN MỌI NỀN TẢNG CỦA BÊN THỨ THỨ BA, LÀ HOÀN TOÀN THUỘC RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN.

10. Giới hạn trách nhiệm
HOCZITA HOẶC BẤT KỲ CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT, BÊN CẤP PHÉP, NHÀ CUNG CẤP, NHÀ QUẢNG CÁO HOẶC TÀI TRỢ, HOẶC GIÁM ĐỐC CỦA CHÚNG TÔI HOẶC CỦA HỌ, NHÂN VIÊN, TƯ VẤN, ĐẠI LÝ HOẶC ĐẠI DIỆN KHÁC, SẼ CÓ TRÁCH NHIỆM HOẶC CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT CỨ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT , CÓ TÍNH CHẤT TRỪNG PHẠT HAY CÁC THIỆT HẠI KHÁC (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, TỔN HẠI DO MẤT MÁT VỀ KINH DOANH, MẤT NHUẬN), THEO BẤT KỲ HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM NGẶT HOẶC LÝ THUYẾT KHÁC PHÁT SINH BÊN NGOÀI HOẶC LIÊN QUAN TRONG BẤT CỨ CÁCH NÀO CÁC DỊCH VỤ VÀ / HOẶC VẬT LIỆU , KỂ CẢ MỌI VẬT LIỆU SẴN CÓ TẠI BẤT KỲ NỀN TẢNG CỦA BÊN THỨ BA, CÁC ĐỆ TRÌNH, BẤT KỲ TRANG WEB LIÊN KẾT HAY BẤT KỲ MÃ, SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC MUA, TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG QUA CÁC DỊCH VỤ HAY BẤT CỨ NỀN TẢNG CỦA BÊN THỨ BA. SỰ KHẮC PHỤC DUY NHẤT CỦA BẠN ĐỐI VỚI SỰ KHÔNG HÀI LÒNG VỀ DỊCH VỤ, NỘI DUNG, KỂ CẢ MỌI SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ SẴN CÓ TẠI NỀN TẢNG CỦA BÊN THỨ BA, ĐỆ TRÌNH HOẶC BẤT CỨ TRANG WEB LIÊN KẾT LÀ NGỪNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ, TÀI LIỆU, ĐỆ TRÌNH, SẢN PHẨM, HOẶC TRANG WEB LIÊN KẾT, NẾU CÓ. TRÁCH NHIỆM DUY NHẤT VÀ TỐI ĐA CỦA HOCZITA ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC THIỆT HẠI, MẤT MÁT VÀ CĂN CỨ KHỞI KIỆN, DÙ THEO HỢP ĐỒNG HAY NGOÀI HỢP ĐỒNG (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, SƠ SUẤT) HOẶC CÁC LOẠI KHÁC, SẼ LÀ TỔNG SỐ TIỀN MÀ BẠN ĐÃ TRẢ CHO HOCZITA TRONG MƯỜI HAI (12) THÁNG TRƯỚC LIỀN KỀ, NẾU CÓ, CHO VIỆC TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ. VÌ MỘT VÀI HỆ THỐNG PHÁP LUẬT KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI LÀ HẬU QUẢ HOẶC BẤT NGỜ, NHỮNG HẠN CHẾ TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG VỚI BẠN. KHÔNG SỰ THÔNG TIN NÀO GIỮA BẠN VÀ HOCZITA HOẶC ĐẠI DIỆN CỦA HOCZITA CẤU THÀNH SỰ MIỄN TRỪ BẤT KỲ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM THEO ĐÂY HOẶC TẠO RA CAM KẾT BỔ SUNG MÀ KHÔNG ĐƯỢC QUY ĐỊNH RÕ RÀNG TRONG ĐIỀU KHOẢN. KHIẾU NẠI GỘP CŨNG SẼ KHÔNG LÀM TĂNG GIỚI HẠN THIỆT HẠI BẰNG TIỀN NHƯ GIỚI HẠN TẠI QUY ĐỊNH NÀY. BẠN ĐỒNG Ý RẰNG CÁC LOẠI TRỪ THIỆT HẠI TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY SẼ ÁP DỤNG NGAY CẢ NẾU MỌI BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC KHÔNG ĐẠT ĐƯỢC MỤC ĐÍCH CẦN THIẾT CỦA NÓ.

Ngừng hệ thống. Hoczita sẽ định kỳ lên lịch trình thời gian hệ thống ngừng hoạt động cho các dịch vụ bảo trì và các mục đích khác. Ngoài ra, việc hệ thống ngừng hoạt động ngoài ý muốn cũng có thể xảy ra. Bạn đồng ý rằng Hoczita không có trách nhiệm và không chịu trách nhiệm đối với: (a) sự không có sẵn các Dịch vụ bao gồm cả những gì sẵn có trên Nền tảng của bên thứ ba; (B) bất kỳ tổn thất về vật liệu, dữ liệu, giao dịch hay bất kỳ thông tin khác hoặc các vật liệu gây ra sự cố ngừng hoạt động của hệ thống đó; (C) sự trì hoãn, chuyển giao sai, hoặc không cung cấp các dữ liệu, giao dịch hay bất kỳ thông tin hoặc tài liệu do cúp hệ thống như vậy; hoặc (d) bất kỳ sự ngừng hoạt động gây ra do bất kỳ bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ công ty hoặc các máy chủ lưu trữ các Dịch vụ, bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ Internet, bất kỳ Nền tảng của bên thứ ba, hoặc bất kỳ phương tiện Internet và các mạng.

11. Bồi thường
Bạn theo đây cam kết sẽ bồi thường, bảo vệ và giữ Hoczita, và các công ty liên kết, cán bộ, giám đốc, đại lý, đối tác, nhân viên, cấp phép, đại diện và các bên cung cấp thứ ba từ và chống lại tất cả sự mất mát, thiệt hại, chi phí, yêu cầu và nhu cầu hợp lý có thể dự đoán được, bao gồm cả lệ phí luật sư hợp lý và các chi phí , phí liên quan, do hoặc phát sinh từ vi phạm của bất kỳ sự đại diện hoặc bảo đảm nào dưới đây. Hoczita có quyền, bằng chi phí của chúng tôi, tiếp nhận sự bảo vệ độc quyền và kiểm soát mọi vấn đề bồi thường của Bạn, và trong trường hợp như vậy, Bạn đồng ý hợp tác đầy đủ theo yêu cầu hợp lý với sự bảo vệ như vậy và trong việc khẳng định bất cứ sự bảo vệ được phép nào.

12. Chấm dứt
Hoczita có quyền chấm dứt, đình chỉ, sửa đổi, hoặc xóa bỏ, tùy theo quyết định của chúng tôi, bất kỳ (a) Nội dung được đệ trình, Nội dung Công ty, Khóa học, hoặc bất kỳ Dịch vụ nào; và (b) Truy cập của Bạn vào Dịch vụ của Chúng tôi hoặc Tài khoản của Bạn, như sau:

1. Nếu Bạn vi phạm hoặc xâm phạm bất kỳ điều khoản hoặc bất kỳ chính sách áp dụng của chúng tôi, được đăng tải trên Dịch vụ của Chúng tôi tùy từng thời điểm, Hoczita thể có hành động ngay lập tức mà không cần thông báo trước cho Bạn. Nếu Hoczita hành động theo quy định tại mục này, Hoczita sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý đối với Bạn cho bất kỳ Khóa học nào mà Bạn có thể đã mua và cũng không cho bất kỳ sự sử dụng Dịch vụ khác của Chúng tôi có liên quan với Tài khoản của Bạn. Để tránh hiểu nhầm, Bạn hiểu và đồng ý rằng Bạn sẽ không được bồi thường hoặc cũng không được hưởng bất kỳ sự hoàn trả trong bất kỳ trường hợp nào cho bất kỳ truy cập bị mất tại các Dịch vụ của Chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở Khóa học Bạn có thể đã mua.

2. Hoczita cũng có thể thực hiện hành vi, dù có hoặc không có lý do, trong trường hợp đó Hoczita sẽ thông báo trước cho Bạn. Nếu Hoczita thực hiện hành vi theo mục này, (a) nếu Bạn là một Người học, Hoczita sẽ hoàn trả lại Bạn cho bất kỳ truy cập vào Khóa học bị mất mà Bạn có thể đã mua trong vòng ba (3) tháng liền kề trước khi chấm dứt như vậy, tất cả phù hợp với và theo các Điều khoản của chính sách hoàn trả của Chúng tôi đặt ra tại đây; và (b) Nếu Bạn là một Người hướng dẫn, bất kỳ việc chấm dứt này sẽ cũng chấm dứt quyền của Bạn được cung cấp các Khóa học của Bạn thông qua Dịch vụ của Chúng tôi, và Hoczita sẽ trả tất cả các khoản nợ cho Bạn đến ngày chấm dứt. Xin lưu ý rằng Người học mua Khóa học của Bạn sẽ được giữ lại quyền truy cập vào các Khóa học miễn là Hoczita thấy cần thiết.

Bạn có thể chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ bất cứ lúc nào, bằng cách ngừng truy cập Dịch vụ, hoặc bằng cách xóa Tài khoản của Bạn, bằng cách làm theo các bước được nêu trong Chính sách bảo mật của Chúng tôi và theo các điều khoản trong đó. Hoczita không có nghĩa vụ giữ lại bất kỳ tài Khoản của Bạn hoặc Nội dung đã đăng cho bất kỳ khoảng thời gian ngoài thời gian theo quy định của luật áp dụng. Sau khi chấm dứt, Bạn phải chấm dứt tất cả sử dụng các Dịch vụ và Nội dung.

13. Điều khoản khác
Toàn bộ thoả thuận. Những Điều khoản và bất kỳ chính sách đối với Bạn đăng trên Dịch vụ của Chúng tôi tạo thành toàn bộ thỏa thuận GIỮA các bên liên quan đến vấn đề quy định tại tài liệu này, và thay thế mọi thoả thuận bằng văn bản hoặc bằng miệng giữa các bên đối với vấn đề như vậy.

Thông báo. Bất kỳ thông báo hoặc thông tin liên lạc khác được trao đổi dưới đây sẽ được lập thành văn bản và gửi bằng fax, bằng thư đảm bảo có báo phát hoặc thư trả cước sau, hoặc thư điện tử.

Không phải trung gian. Những Điều khoản Sử dụng này không tạo ra việc một trong hai bên trở thành đối tác, liên doanh, đại lý, đại diện pháp lý, người sử dụng lao động, nhà thầu hoặc người lao động của bên còn lại. Cả Hoczita hay bất kỳ bên nào khác liên quan đến những Điều khoản này sẽ có trách nhiệm giữ cho mình hoặc bất kỳ bên thứ ba nếu có, khỏi bất kỳ thẩm quyền đưa ra bất kỳ tuyên bố, cơ quan đại diện hoặc các cam kết theo bất cứ loại nào, hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào theo đó sẽ ràng buộc bên còn lại, ngoại trừ theo quy định trong tài liệu này hoặc được sự ủy quyền bằng văn bản của bên bị ràng buộc.

Luật điều chỉnh. Những Điều khoản và việc sử dụng Dịch vụ của Bạn sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật về nội dung của Vietnam mà không tham chiếu đến quy định của nó về lựa chọn luật áp dụng hoặc nguyên tắc giải quyết xung đột pháp luật, mà sẽ được áp dụng theo quy định pháp luật của hệ thống pháp luật có thẩm quyền khác, và được coi là đã được thực hiện và được chấp thuận tại Vietnam.

Điều khoản sử dụng lần đầu tiên được công bố và có hiệu lực vào ngày 15 tháng 10 2016.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu Bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc quan tâm về Dịch vụ của Chúng tôi hoặc các Điều khoản, Bạn có thể liên hệ với Chúng tôi tại: support@hoczita.com

Nhiệm vụ của Hoczita là trao quyền cho Người học và Người dạytrên toàn thế giới để tạo ra những tác động xã hội và kinh tế tích cực.

Vietnamese © 2016 Hoczita